Selasa, 2 Februari 2010

Kisah Lucu Guru Nafi Kewujudan Tuhan

Diambil daripada sini~


Telah diriwayatkan dalam suatu kisah lucu yang dikatakan berlaku di sebuah sekolah di mana seorang guru berdiri di hadapan pelajar lalu bertanya kepada mereka, “Adakah awak semua boleh melihat saya?”.

Para pelajar menjawab, “Ya!” Lalu guru tersebut berkata: “Ini bererti saya wujud.”

Dia bertanya lagi kepada para pelajar: “Adakah kamu semua melihat papan hitam?”.

Para pelajar menjawab: “Ya!”

Dia berkata: “Maka papan hitam itu wujud.”

Dia meneruskan pertanyaan lagi sambil berkata: “Adakah kamu melihat meja?”

Para pelajar menjawab: “Ya!”

Dia berkata, “Bermakna meja itu wujud.”

Dia bertanya lagi: “Adakah kamu melihat Allah?”

Para pelajar menjawab: “Tidak!”

Maka dia berkata, “Ini bererti Allah itu tidak wujud!”

Lantas seorang pelajar yang agak cerdik bangun dan bertanya kepada rakan-rakannya: “Adakah kamu melihat akal cikgu?”

Para pelajar menjawab: “Tidak!” Dan pelajar tersebut berkata: “Ini bererti akal cikgu tidak wujud.”


Dinukil daripada kitab Allah oleh Syeikh Said Hawwa

1 ulasan: